De waardering van kennis

Diploma&Cap_1308207452We moeten een kenniseconomie worden. Ja, dat moeten we. Helaas is het met de waardering van kennis erg slecht gesteld. Als we een serieuze kenniseconomie willen worden zullen we kennis ook serieus moeten gaan waarderen. Hierbij moeten we dan denk ik een aantal uitgangspunten gaan hanteren.

 

  1. De beloning van kennis druk je niet uit in uren.
  2. Het verwerken van de kennis mag niet structureel hoger beloond worden dan de kennis zelf

Kennis en uren

We denken nog erg veel in uren, iets dat niets te maken heeft met kennis. Een lezing van een half uur kan net zoveel kennisoverdracht hebben dan die van een uur. Toch is er structureel discussie bij kortere lezingen over het tarief. De inhoud staat nooit ter discussie, maar de uren wel. Vreemd. Kennis druk je niet uit in uren.

Kennis en de verwerking ervan

Regelmatig krijg ik een aanvraag, met name van non-profit en (semi) overheidsinstanties om mijn kennis te komen delen. De veranderende arbeidsmarkt, de invloed van technologie op het werk. Men is bezig met een ‘marktverkenning’ of men zou graag’ advies willen hoe het werk aangepast zou moeten worden’. Meestal is er geen budget voor extern advies.

De personen die het advies krijgen staan gewoon op de loonlijst. Die hebben dus hun beloning al binnen. Er is dus wel budget voor de verwerking van de kennis. Er is budget voor het schrijven van het rapport, maar niet voor het vullen van het rapport.

De waardering voor het verwerken van kennis is hoger dan die voor het vergaren van kennis.

Kenniseconomie

Als we naar een kenniseconomie toe willen zullen we kennis beter moeten waarderen. We moeten dan af van het paradigma waarin we tijd belonen. Hoe dit precies in zijn werk gaat is in nevelen gehuld. Er zullen meerdere wegen naar Rome gaan leiden verwacht ik. Het is echter onmogelijk naar een kenniseconomie toe te groeien als niet de kennis, maar het verwerken van de kennis gewaardeerd wordt. Begrijp me niet verkeerd, ook dat is belangrijk. Het is ook belangrijk dat de kennis wordt toegepast. Alleen is het budget voor de mensen die de kennis reeds bezitten vaan minimaal of zelfs onbestaand, terwijl er dus wel budget is voor mensen om kennis te vergaren (maar niet om degene die deze kennis deelt te belonen) en te verwerken.

Als we naar een serieuze kenniseconomie toe willen zal kennis beter gewaardeerd en beloond moeten worden. Daarbij moet het aantal uur dat nodig is om het over te dragen geen rol spelen, dat staat niet in verhouding tot de waarde van de kennis, en meestal niet tot de investering in het vergaren van de kennis.


Over Bas van de Haterd

Bas van de Haterd is professioneel bemoeial. Hij helpt organisaties klaar te stomen voor de veranderende wereld van werk, met robots, 3D printers en zelfrijdende auto's. Hij heeft hierover o.a. de boeken (R)evolutie van Werk en '10 Banen die verdwijnen & 10 Banen die verschijnen' geschreven. Hij is te bereiken op bas@vandehaterd.nl
1.099 views | Reageer (0 reacties) Dit bericht is geplaatst in Beloning, Column. Bookmark de permalink.